„Пчелите и пестицидите. Влияние на пестицидите върху развитието на пчелните семейства“ е темата на съвместната информационна среща-семинар на русенския офис на Национална служба за съвети в земеделието и Аграрен университет - Пловдив. Форумът ще се проведе в сряда, 27 март от 10 часа в зала „Св. Георги“ в сградата на Областна администрация.
Проф. д-р Пламен Петров от Аграрен университет - Пловдив ще разясни генетичните проблеми в популацията на пчелите, как им влияят пестицидите и защо работливите насекоми умират.
Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в Русе ще дадат пояснения по възможностите за финансово подпомагане на земеделски стопани, отглеждащи пчелни семейства.