Д-р Лилия Георгиева завършва Медицинския университет в Плевен през 1996 година. След това започва работа като участъков педиатър към бившата Трета поликлиника. От 2000 до 2006 година е общопрактикуващ лекар, след което започва работа като неонатолог в АГ комплекса на Многопрофилната болница за активно лечение в Русе. През 2013 година д-р Георгиева придобива специалност „Неонатология“ и до днес продължава да работи в АГ комплекса към УМБАЛ „Канев“.
На миналогодишния празник на лекаря в Деня на св.Йоан Рилски д-р Лилия Георгиева бе избрана от Районната колегия на лекарския съюз за лекар на годината в УМБАЛ „Канев“

- Д-р Георгиева, кое е най-честото заболяване при недоносените бебета?
- Първо трябва да кажа, че за недоносени се определят бебетата, които са родени преди 36 гестационна седмица. Те изискват специални грижи и мониториране след раждането и затова се приемат в интензивния сектор на съответното неонатологично отделение.
А сега на въпроса ви. Първото и най-често заболяване при недоносените бебета е хиалинно-мембранната болест - ХМБ, което е неонатален респираторен дистрес синдром. Проявява се с клиника на прогресираща дихателна недостатъчност /тахипнея, цианоза, тираж, стенене/ веднага след раждането или се развива до 4-я час. Това заболяване има характерен рентгенографски образ и се дължи на недостиг или дефицит на сърфактант /сложен фосфолипопротеин/, който стабилизира алвеолите при дишане. Сърфактантът се синтезира в пневмоцити тип II и е недостатъчен при преждевременно родените деца.
Заболяването протича в две фази
Острата е от раждането до 72-ия час. Наблюдават се симптомите на дихателна недостатъчност, съчетани с прогресираща сърдечно-съдова недостатъчност /тахикардия, глухи тонове, бледост, нарушена периферна циркулация/, олигурия, понижен мускулен тонус, чревна пареза и други прояви на полиорганно увреждане. Възстановителната фаза е от 3 до 7 ден. При нея се подобрява механиката на дишане с възможности за отвикване от апаратната вентилация. Симптомите на дихателна недостатъчност отслабват, нормализира се циркулацията и се възстановява диурезата. Този период е рисков за проява на хемодинамично значим персистиращ артериален канал и рецидивиращи апнеи.
Усложненията при ХМБ са ранни и късни
Ранните се проявяват в острата фаза и включват извъналвеоларни газови колекции, белодробен оток и хеморагия, шок, остра бъбречна недостатъчност. Късните се проявяват след 3-я ден и се характеризират с интравентрикулна мозъчна хеморагия, персистиращ артериален канал, преход в бронхопулмонална дисплазия, вентилатор-асоциирана пневмония.
Благодарение на прогреса в перинатологията и неонатологията развитието на неонаталната реанимация промени прогнозата при тези деца особено при високостепенната недоносеност. Развитието на методите за неинвазивна вентилация и ранното приложение на естествен екзогенен сърфактант след раждането намалява честотата и тежестта на хиалинно-мембранната болест.
- Каква е профилактиката за предотвратяване на това заболяване?
- Профилактиката трябва да започне преди раждането с антенатални кортикостероиди за стимулиране на белодробната зрялост. Те имат и синергичен ефект със сърфактант терапията. Друг метод за предотвратяване на заболяването е
максимално отлагане на преждевременното раждане
Трябва да се направи и добра преценка за безопасно транспортиране на бременната до по-голям перинатологичен център с неонатално интензивно отделение, защото след раждането е необходима оптимална реанимация в родилна зала на недоносеното дете, която включва запазване и поддържане на телесната температура на бебето с цел редуциране на метаболитните нужди, дозирано приложение на кислород, ранно приложение на сърфактант, съвременна апаратна вентилация или подпомагане на дихателната функция чрез nCPAP. 
- Кое отличава недоносените от нормално родените бебета?
- Организмът на недоносеното новородено дете притежава редица съществени анатомични и физиологични особености, които го отличават от по-големите деца и възрастните и го правят особено уязвим и лабилен през неонаталния период. Честотата на недоносеността в света е около 10%. Недоносените излизат на бял свят от
бременност, по-кратка от 37 пълни гестационни седмици
Те се подразделят на новородени с ниска телесна маса от 1500 до 2500 грама, новородени с много ниска телесна маса от 1000 до 1500 грама и новородени с изключително ниска телесна маса, които са с тегло под 1000 грама. Незрелостта на всички органи и системи на недоносените обуславя най-важните клинични проблеми в ранния неонатален период.
- Какво включват те?
- На първо място неадекватна адаптация на дихателната функция като дефицит на сърфактант, респираторно-хиалинно мембранна болест, ритъмни нарушения на дишането, бронхопулмонална дисплазия. Недоносените имат несъвършен контрол на телесната температура, неадекватна кардиоциркулаторна адаптация, повишено белодробно съдово съпротивление, ритъмни нарушения на сърдечната дейност, висока честота на церебралните увреждания, интравентрикуларни и субарахноидални кръвоизливи, перивентрикуларна левкомалация, недостатъчна имунологична компетентност, висока честота на ранните неонатални генерализирани бактериални инфекции,
затруднено хранене поради недоразвити рефлекси за сукане и гълтане
продължителна жълтеница, метаболитни нарушения като хипогликемия, хипокалциемия, хипо/хипернатриемия, незрялост на гастроинтестиналния тракт, която се проявява с нарушен хранителен толеранс, а в тежки случаи с некротизиращ ентероколит, офталмологични проблеми като ретинопатия на недоносеността, кривогледство, късогледство, хирургични заболявания от рода на ингвинална, умбиликална херния, крипторхизъм (липса на единия или и на двата тестиса в скротума), хематологични проблеми като хеморагична болест на новороденото, анемия на недоносеността, незрялост на отделителната система. Най-общо казано, недоносените бебета изискват специални грижи и затова отглеждането им е трудно.
- В интервюто стана въпрос за сърфактант, който стабилизира дишането на недоносените. Какво е приложението му и използват ли се други методи за нормализиране на живота им?
- Приложението на сърфактант в България датира от 1992 година, прилага се и в АГ комплекса. Приложението му изисква интубация и прилагане на апаратна вентилация. Отскоро обаче
ние го прилагаме по нов, атравматичен метод за бебетата
Това е неинвазивен начин LISA /less invasive surfactant administration/, последвано от вентилация чрез назален СРАР апарат, който подава въздух под налягане и поддържа горните дихателни пътища отворени по време на сън.
Рутинно се прилага и терапия с кафеин цитрат, за да се намали необходимостта от апаратна вентилация. Прилага се по показания за антибиотично лечение, парентерално хранене, фототерапия за лечение на жълтеницата, лечение на анемията на недоносеността, профилактика на рахита.
Музикотерапията също се използва при недоносените деца, при които е налице дълъг болничен престой
и са подложени на много манипулации. Музиката намалява нивото на кортизола, подобрява физиологичната стабилност на недоносените. С нея се възстановява енергийното равновесие, създава се хармония в организма, което има благотворно влияние върху мозъчната дейност. Музиката на Моцарт притежава особен емоционален заряд и значително превъзхожда по своята лечебна сила произведенията на други композитори като Бетовен, Шуман, Лист и други.
- Каква е ролята на родителите за адаптацията на недоносените бебета към околната среда?
- Все по-голямо внимание се обръща на близката връзка на родителите с недоносеното дете. В АГ комплекса майките имат ежедневен достъп до своите деца в интензивното отделение. По време на престоя се осигурява „кенгуру“ грижа - метод, известен още като „кожа до кожа“, който помага на
недоносеното да излезе по-бързо от критичното състояние и същевременно понижава нивото на стрес
Създават се условия за активно съучастие на родителите в интензивното и слединтензивното лечение на децата им.
- На какви условия трябва да отговаря едно преждевременно родено бебе, за да бъде изписано?
- Трябва да са налице наддаване на тегло при хранене от гърда или с биберон, поддържане на нормална телесна температура в стайни условия, прави се оценка на хроничната патология и уточняване на лечението, теглото трябва да е над 2000 грама, оценява се и състоянието на психомоториката, зрението и слуха, профилактиката на рахита, късната анемия на недоносеното, поставят се сроковете за провеждане на профилактичните имунизации и необходимостта от допълнителни имунизации за профилактика на инфекции с респираторносинцитиален вирус.
След изписването
проследяването на недоносените деца продължава в консултативния кабинет
на Университетска болница „Канев“ до навършване на 1 година, като се следи физическото, моторното и нервно-психическото развитие на детето. Проследява се за наличия на хронични усложнения като бронхопулмонална дисплазия, ретинопатия, детска церебрална парализа, изоставане на тегло и ръст. Ако се появят проблеми с храненето, трябва да се направи консултация със съответните специалисти - детски невролози, офталмолози, пулмолози, физиотерапевти, ендокринолози и други.
- Колко недоносени бебета излязоха на бял свят миналата година в АГ комплекса?
- 136 и всички са живи и здрави. От тях 19 се родиха под 1500 грама, а 6 тежаха под един килограм. Бебето с най-ниско тегло миналата година бе само 730 грама, но 2017-а имаме рекорд с новородено 490 грама, което е живо и здраво.
- Има ли недоносени новородени от началото на годината?
- Да. За два месеца и половина недоносените са общо 24 под 2500 грама, като седем са с тегло по-малко от 1500 грама. По месеци бройките са следните - през януари са родени 7 бебета преждевременно, през февруари - 12, а през март до вчера са 5.