Общинските съветници ще подкрепят със средства хората със синдром на Даун и с тази цел на вчерашната сесия беше поставена кутия за дарения. Тя ще остане до понеделник в канцеларията на общинския съвет, а поводът за акцията бе Международният ден на хората със синдром на Даун. Със събраната сума ще бъде подпомогната дейността на дневния център на русенското сдружение "Рализ", което се грижи за такива хора.
Предложението дойде от групата общински съветници от БСП, като Пламен Рашев прочете и декларация, с която призова за по-забележимо участие на държавата и местната власт в облекчаване грижите на семействата на тези слънчеви деца. В залата присъстваха три деца със синдром на Даун, като бяха показани и видеоклипове с техните умения и възможности.