Начинът за разпределение на парите за ремонт на уличната мрежа по селата се оказа една от спорните точки на вчерашната сесия. Средствата са в размер на 700 000 лева и са за ремонт на улици в 13-те села в общината, като те се разпределят по кметствата спрямо броя на жителите по настоящ адрес. Този критерий обаче според някои от групите в общинския съвет не е справедлив. 
Да се направи по-сериозно обследване на улиците, а точката да се оттегли, предложи общинският съветник от ВМРО Иво Пазарджиев. 
Александър Неделчев от БСП го подкрепи, като подчерта, че липсва анализ за състоянието на улиците и че когато се разпределят средства, трябва да има аргументи.
Защо мотивите са свързани с броя на жителите, а не състоянието на улиците, попита д-р Теодора Константинова от "Демократична България" и също подкрепи предложението за оттегляне на точката. 
Емил Милушев от ГЕРБ посочи, че критерият за броя на жителите е най-обективен, тъй като повече хора означава повече автомобили и улиците се използват и амортизират повече. 
Най-малка е сумата за кметството в Долно Абланово, което получава 20 000 лева, като в тази връзка зам.-кметът Димитър Наков обясни, че с тези средства може да се ремонтират 250 м от улица в окаяно състояние. 
След споровете за критериите за разпределението на средствата предложението за оттеглянето не беше прието. Така ще могат навреме да стартират ремонтите по уличната мрежа в селата, която в по-голямата част е в трагично състояние.