Сформирането на работна група, която да планира и разработи Областна стратегия за устойчиво развитие на туризма за периода 2020-2030 г. бе целта на среща между представители на общини и институции от региона, академичните среди, бизнеса и неправителствените организации, председателствана от зам.областния управител Свилен Иванов. 
Беше констатирано, че област Русе показва отлични резултати и в сферата на творческата индустрия, което е предпоставка за развитието и на дигитални платформи, спомагащи за привличането на повече туристи.
На срещата беше взето решение в срок до 7 работни дни да бъдат посочени представители на съответните институции, които да бъдат включени в заповед на областния управител за разработване на стратегия за устойчиво развитие на туризма в Русе и региона. В процеса на работа всеки желаещ също ще може да подава предложения и идеи за бъдещото туристическо развитие на областта.