Под 30 процента от българите, ползващи дърва за отопление и малко над 40 на сто от тези с печки на въглища биха се включили в програми за подмяна на старите им неефективни и замърсяващи въздуха уреди с безплатни нови. Това сочи проучване, извършено от "Маркет линкс" по поръчка на сдружение "За Земята". То отразява нагласите на хората в контекста на обявяваните от общините програми за подмяна на старите уреди на твърдо гориво с по-ефективни и по-малко замърсяващи със средства от европейските фондове.
Както "Утро" писа, в община Русе вече започна приемът на заявления за подмяна на старите печки на твърдо гориво. От възможността могат да се възползват 1500 домакинства, което си е сериозно число. Ключовият въпрос е дали собствениците на кюмбета, които сега горят в тях каквото им попадне, ще имат желание да преминат на отопление с газ, централно парно или климатици, което вероятно ще увеличи разходите им през зимата за в бъдеще.
Според "За Земята", процентът на домакинствата, за които общинските мерки ще са привлекателни, няма да е голям. Все още твърде малка част от целевата група разбира връзката между замърсяването и използването на твърди горива за отопление. Затова от "За Земята" предлагат общините да прибягнат до забрани за използване на твърдо гориво в определени зони в градовете, обявявайки ги за нискоемисионни.
Изследването показва, че в България твърди горива за отопление използват около 40% от домакинствата. Малко над 33 на сто използват дърва за огрев, а 7.5 на сто -въглища. Делът им в малките населени места е по-голям, но дори в големите градове, включително София, той остава значителен.