90 на сто от собствениците на т.нар. "спящи акции" не са потърсили дивидентите си, въпреки че поне 10% от компаниите са раздали такъв за последните 5 години. Това показват данните на Централния депозитар. По закон дивидентите се съхраняват в петгодишен срок, след което стават собственост на компанията. 
Стойността на акциите от масовата приватизация, които никой не е потърсил, по номинал е около 2 млрд. лева. Каква е тяхната пазарна цена е невъзможно да се изчисли, тъй като болшинството не се търгуват на борсата и покупко-продажбата им става по ред, определен от самото дружество. 
Колко и какви акции имате можете да разберете в Централния депозитар или при инвестиционен посредник. Личните акции се проверяват в момента безплатно по електронен път с ПИК от НАП или с електронен подпис. Няма обаче начин да проверите дали не сте наследили някакви акции. 
Както "Утро" писа, финансовото министерство представи концепция за активиране на "спящите акции" от масовата приватизация, включваща едногодишен срок за прехвърлянето им от лични сметки към подсметки при инвестиционен посредник. Като се планира изземването им, ако не бъдат потърсени в срок от 6 години. Напълно възможно е по сметката да има акции за няколкостотин и дори няколко хиляди лева. Които година след старта на процедурата ще се разводнят и над 90% от стойността им ще се загуби, ако се окажат в общия кюп. А след шест години парите биха били безвъзвратно загубени.