328 проекта на обща стойност 275 236 245,53 лева са финансирани в Русенско по деветте оперативни програми на Европейските структурни фондове от началото на втория програмен период 2014-2020. Това отчетоха вчера експертите на Областния информационен център. Безвъзмездната финансова помощ по тях е 185,8 милиона лева, т.е. това е сумата, която ЕС налива в региона за последните пет години, за да настигнем Запада в социално-икономическо отношение. На всеки живеещ в областта се падат по средно 844 лева. Изплатените до момента средства са по-малко, тъй като много проекти са все още в процес на изпълнение, но реално еврофинансирането е много по-голямо, тъй като в сметката не са включени трансграничните проекти, субсидиите за земеделието и др.
Най-много пари идват по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", отиващи директно във фирмите за подобряване на капацитета и ефекстивността им. Финансирани са общо 88 проекта на обща стойност 104,6 млн. лева, от които 62,4 млн. лева са платени безвъзмездно, а останалите представляват съфинансиране от страна на бизнеса. За подобряване на производствения капацитет са отишли 40,2 млн. лева, за енергийна ефективност - също малко над 40 млн. лева. Русенският бизнес се справя много по-добре в усвояването на средства по тази най-търсена програма отколкото всички други области от Северен централен район. На второ място е Велико Търново с 22 на сто по-малко финансиране.
Близо 62 млн. лева е финансирането по ОП "Региони в растеж", където бенефициент е Община Русе. 5 проекта са в процес на изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие, един е за техническа помощ, един е по "Регионална социална инфраструктура" и един по "Регионална образователна инфраструктура". 
По програмата за развитие на селските райони са финансирани точно 100 проекта за 45,2 млн. лева. Най-големите бенефициенти тук са малките общини. За десетте публични продукта - ремонт на пътища, църкви и инфраструктура, са получени половината от средствата по програмата.
По ОП "Транспорт и инфраструктура" са финансирани общо 4 проекта на стойност 28,37 млн. лева. Тук влизат три проекта на ИАППД на стойност близо 27 млн. лева и един на АПИ за 1,5 млн. лева.
ОП "Развитие на човешките ресурси" е финансирала 102 проекта за 22,57 млн. лева - за добри и безопасни условия на труд, нови работни места, обучение на заети лица и др.
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" финансира 10 проекта за 9,3 млн. лева, ОП за храни и/или основно материално подпомагане - също 10, по 2 в Русе, Ветово, Две могили, Бяла, Иваново, за общо 1,15 млн. лева. 
 Парадоксално, но при целия шум и високата гражданска активност по темата за чистия въздух и срещу всички видове замърсявания, оперативната програма, по която има най-нисък интерес, е ОП "Околна среда". За пет години е финансиран един единствен проект на РИОСВ-Русе за подобряване на структурата и функциите на местообитания на територията на поддържан резерват Сребърна.