До 45 дни ще стане ясна позицията на областния управител за насрочването на референдум за чиста околна среда. Вече е започнало административно производство, като с него ще бъдат установени всички факти за това дали областният управител има основание да свика допитването. Едно от основните неща, които ще се установят, е дали в подписката са се подписали 1/10 от гражданите с избирателни права на последните местни избори. В тази връзка от областна администрация са изпратили писмо до ГРАО с допълнителни въпроси. Наред с това юристите на областната управа ще проверят и законосъобразността на въпросите. Към момента тече 30-дневен срок за обсъждане на уведомлението за производството, след което има 14 дни да се издаде административен акт. Това обясни зам.областният управител Свилен Иванов, като посочи, че основанията, на които областният управител може да свика референдум, са доста ограничени от закона.
Единият вариант е, ако решението на общинския съвет за отказ за свикване на референдум бъде оспорено пред Административния съд и той го отмени. Друга възможност е, ако бъде внесена подписка в общинския съвет с 10% от броя жители с избирателни права и ако общинският съвет не насрочи референдум. Съществува и трети вариант, при който производството може да бъде прекратено, ако не са налице съответните законови изисквания, обясни Иванов.