Персоналът на хотел "Космополитан" пази паркоместа от двете страни по улица "Добри Немиров" 1 с конуси само за свои клиенти. Пространството в района на хотела е окупирано, като липсва сигнализация, че местата са частни. За това алармира общинският съветник Траян Тотев, който твърди, че служителите на хотела са изключително агресивни и отправят преки заплахи за живота и здравето на хората, които искат да спрат колите си там. 
Мястото е публично, но не е обозначено с никакви знаци, че паркоместата са платени и принадлежат на хотела и неговите клиенти. Десетки граждани ежедневно биват тормозени от персонала на хотел "Космополитан" и по този начин те започват да имат усещането, че в града има привилегировани лица, които стоят над закона, коментира Тотев. В тази връзка той внесе питане до кмета Пламен Стоилов, като иска да разбере дали има платени от хотела частни места за паркиране. Съветникът се интересува също налагат ли се санкции, ако поставянето на конуси по платното за движение не е съгласувано с общината. Той настоява да разбере и какви мерки ще се вземат, за да се ползват местата пред хотела от всеки гражданин.