"Булмаркет ДМ" е новият собственик на производствената база на "Полисан", която бе предложена на търг от съдия изпълнител. Покупката е направена чрез "Ел Ен Джи Системи" - фирма от групата на мощната русенска компания, в която ще се влеят новопридобитите активи. Така след фактическия, макар и необявен фалит на "Полисан", има всички шансове бизнесът и работните места в голяма степен да бъдат запазени .
На първо време ще бъде пусната в експлоатация складовата база, научи "Утро" от търговския директор на "Булмаркет ДМ" Ивайло Бончев. За работа с резервоарите за горива ще бъдат назначени около 30 души. Новата придобивка се съвместява идеално с останалия бизнес на компанията и има безспорни предимства от гледна точка логистиката, тъй като се намира в близост до пристанището на "Булмаркет ДМ" и железния път. 
Новият собственик ще използва и по-голямата част от данъчния склад след като получи необходимия лиценз. Групата вече има няколко данъчни склада, към които ще добави още един.
"Рафинерията и цеховете за производство на битум и рулони, които също са закупени, засега няма да се пускат в експлоатация, това може да стане на по-късен етап", каза Бончев.
"Ел Ен Джи Системи" е с основен предмет на дейност производство, компресиране, втечняване и търговия с газ и най-вече втечнен природен газ (LNG) - проект, по който "Булмаркет ДМ" работи вече няколко години. Компанията вече изгради терминал за LNG на брега на Дунав в изпълнение на ангажиментите си по програма LNG Masterplan Rhein-Main-Danube. Както стана ясно обаче, участниците от другите дунавски държави изостават много със сроковете и до този момент този терминал си остава единственият по Дунав. Нормално при това положение няма и интерес от страна на кораби за използване на LNG като гориво, въпреки безспорните му предимства. 
"Булмаркет ДМ" възлага много по-големи надежди за разпространение на втечнения газ на вътрешния пазар, макар че и тук има логистични трудности за преодоляване.
"Нещата се случват по-бавно отколкото ни се иска. Още не сме уредили доставчик на LNG, надяваме се това скоро да стане. Интерес има, най-вече от страна на индустриални клиенти без достъп до газопреносната мрежа, за които е изгодно да заменят доставките на компресиран газ с много по-изгодния за транспортиране втечнен газ. Компресираният газ се превозва в тежки цилиндри с дебели стени и полезния товар е 3-4 тона, а втечнения LNG намалява обема 600 пъти и полезния товар достига 19 тона", обясни Ивайло Бончев.