При незаконно свързване с електромрежата потребителят ще плаща 180 дни назад. Това е един от текстовете на проект за правила за измерване на количеството електрическа енергия, приет от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Нови правила са необходими след като през ноември Върховният административен съд отмени част от текстовете заради нарушения, допуснати при приемането им през 2013 г.
При установено неправомерно присъединяване на обект към електрическите мрежи, операторът на съответната мрежа изчислява количеството електрическа енергия за период не по-дълъг от 180 дни от датата на констатиране на присъединяването. Количеството електрическа енергия се изчислява по една втора от пропускателната способност на присъединителните съоръжения (кабели, проводници), свързващи инсталацията на обекта със съответната мрежа, при ежедневно 24-часово натоварване.
За всички клиенти нощната зона е между 22 ч и 6 ч в периода от 1 ноември до 31 март, а между началото на април и края на октомври - между 7 и 23 ч, предвижда новата нормативна уредба.
Общественото обсъждане на проекта ще се състои на 22 март.