1205 безработни русенци са декларирали миналия месец в офиса на НАП в Русе, че сами ще внасят задължителните здравноосигурителни вноски. Това са хора, които не получават обезщетение от НОИ, не се осигуряват от държавата и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. Колко още ще започнат да правят това в региона, ще се разбере на 25 февруари, когато е крайният срок всички лица, за които през януари е възникнало задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, да подадат в териториалните структури на НАП по постоянен адрес декларация Образец 7.
Декларацията се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, в който е възникнало задължението лицето само да се осигурява за здраве. В нея се декларира и изборът на осигурителния доход, върху който ще се заплащат здравни вноски. Самите вноски се правят до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
Размерът на здравноосигурителната вноска и тази година е поне 16,80 лв.