На пазара на горива в България няма сериозни проблеми, които да налагат Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ да налага санкции и да ограничава картелни споразумения. Това става ясно от поредния анализ на пазара, направен от регулатора. 
КЗК с половин уста констатира "конкурентни проблеми" и дори предлага мерки, с които те да се отстранят. Препоръките обаче нямат задължителен характер и едва ли ще се изпълнят.
Сред по-съществените заключения на КЗК е това за данъчните складове - от години се знае, че те се държат от монополист, което води до липса на конкурентен внос и евентуално натиск върху цените в полза на потребителите. Комисията посочва и причините за това - сложни административни процедури, значителни финансови инвестиции.
Като проблем пред сектора КЗК отчита и новите изисквания за касовите бележки, които търговците на горива би трябвало да прилагат от началото на април. В тях трябва да има разбивка на крайната цена по сегменти, за да виждат потребителите как се формира тя.
Що се отнася до цените на дребно, които предизвикаха протести и на практика принудиха КЗК да прави секторен анализ, то те се обясняват с "обективни критерии". Посочва се, че цените у нас са сред най-ниските в ЕС.