„Актуални нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове“ е темата на съвместна информационна среща-семинар за земеделци, която ще се проведе на 15 март от 10 часа в зала „Свети Георги“ на областна администрация. Организатори са териториалните поделения на Националната служба за съвети в земеделието и Българската агенция за безопасност на храните. 
Освен нормативната уредба, на семинара ще се разискват добри практики за растителна защита и възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерки от Програмата за селските райони и по схемите за директни плащания.