79 студенти от чужбина пристигнаха, за да проведат обучение или практика в Русенския университет. За посрещането им беше организирано празненство с приветствия от академичното ръководство. Младежите пък бяха подготвили кратки презентации за страните си. През летния семестър студентите по "Еразъм" са от 11 държави. Най-много са от Румъния - 18, и Франция - 15. От Турция са дошли 8 човека, по 7 от Италия и Китай, по 6 от Армения и Грузия, 5 от Испания, 3 от Виетнам и по 2 от Македония и Азербайджан. Половината от тях, 38 души, са записани във факултет "Електротехника, електроника и автоматика".