Двугодишен спор между „Топлофикация Русе“ и Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ относно преференциалната цена на произведената от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през май-юни 2017 г., завърши с решение на Върховния административен съд в полза на русенската фирма. Според решението на магистратите, регулаторът неправилно е отразил завишените разходи на дружеството за въглища, нараснали с 11,39%, като е увеличил изкупната цена на електронергията само с 6,41%. 
Изчисленията направени от вещото лице, които съдът е приел, сочат че некомпенсираният разход за закупуване на въглища възлиза на 1 962 652,52 лв., което ще доведе до финансова загуба в размер на 426 хил. лева за второто тримесечие на 2017 г.
В съгласие с решението на съда, на 28 февруари КЕВР е излязла с решение, с което със задна дата променя преференциалната цена за електрическата енергия от „Топлофикация Русе“ от 140,79 лв./MWh на 164,56 лв./MWh.
Подобни спорове стигащи до съд между „Топлофикация“ и КЕВР се водят открай време, но регулаторът все опитва да ореже някой разход на фирмите, за да получи по-ниски крайни цени. Интересът на русенци обаче е дружеството да получи по-висока цена за тока си, за да може да държи ниски цените на топлоенергията.