На 2 май се навършват 500 години от смъртта на Леонардо да Винчи - една от най-прогресивните, образовани и иновативни личности на всички времена. Тази рубрика се посвещава на ренесансовия гений, съчетал неукротим талант с енциклопедични знания, иновативна личност, търсеща отговора на въпроса „Защо?“.

Ние считаме, че днес всяко „Защо?“ започва от образованието.
Сред приоритетите на нашата рубрика ще бъдат тенденциите в иновативното училище, справянето с образователните нужди на дигиталното поколение, както и добрите практики в обучителната сфера. 
Целта е да споделим идеи, практика и опит, за да дадем най-доброто образование на нашите деца.
Според дефиницията на нормативната уредба, иновативни училища са тези, които извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес.
Факт е, че много училища, без да са посочени, избрани или одобрени като такива, успяват да въведат съвременни методи за преподаване на учебния материал.
И без дефиницията в правната норма, разработването и въвеждането на иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението, както и подготовката на ново учебно съдържание, се случват.
Причината е, че в тези училища ръководство и преподаватели заедно вървят в една посока, и тя е методическо и технологично обновяване на образователния процес в името на едно модерно и просветено младо поколение. Така се оказва, че учителите са достатъчно иновативни, без техните учебни заведения да са.
Ето и един чудесен пример за това.
Съвсем скоро Адриана Топалова, преподавател в русенска детска градина, и Радостина Сърталанска, учител по изобразително изкуство, участваха в обучителна сесия по програма „Еразъм +“, която е насочена към деца от 3 до 10-годишна възраст.
В град Силвеш, Португалия, учители от детски градини от 7 държави имаха възможност да усвоят умения за създаване на дигитални помощни средства. Преподавателите присъстваха и на уроци по история, парично развитие, слушаха лекции по методика за преподаване на математически понятия и знания в контекста на валутата и техните ценности. Въоръжени с новите знания, учителите ще могат с лекота да участват в създаването на електронна книга, която е един от продуктите на проекта. Освен на образователната дейност, участниците имаха възможност да се насладят на океана, на историята на окръг Фару, на лъчите на португалското февруарско слънце.
Специалисти - преподаватели от Silves School Group проведоха атрактивните занятия по компютърна анимация. Уменията ще послужат на учителите за модерно онагледяване на урочната им дейност.
Защо е нужно това, ще запитат някои, нали въведоха електронни учебници? Да, има електронни уроци, но те са унифицирани - за всички ученици по дадена тема, някак стандартни. А децата не са стандартни - има бързи и бавни, съсредоточени и разсеяни, помнещи и забравящи - различни. Учителите познават най-добре своите ученици и на тях им трябват нестандартни уроци, затова трябва да могат да създават необходимото за електронни интерактивни дъски, за дигитални деца, за интересни и полезни часове - иновативни учители, образовани деца ще кажем ние.
Какво по-иновативно от това, работата и удоволствието да образоват, да образоват постоянно.