Студенти от Русенски университет, обучавани в специалност Електроенергетика и електрообзавеждане, посетиха на 5 март Центъра за управление на мрежата (ЦУМ) на „Електроразпределение Север“, за да се запознаят отблизо и в реални условия с управлението  на електроразпределителната мрежа. Регионалният старши диспечер на дружеството Огнян Кочев представи на студентите основните моменти в работата си, обясни схемите на района и демонстрира използването на техническата апаратура. Младите енергетици имаха възможност да разгледат еднолинейната схема на региона, реализирана върху диспечерския щит, както и документацията, която всяко диспечерско звено води – за извършване на планирани дейности по мрежата, за оперативни превключвания, за промяна схемата на електрозахранване, за регистриране на аварии и други.
„ЕРП Север и РУ планират посещения на студенти и в други обекти от електроразпределителната мрежа в района.