„Градус“ АД завърши изграждане на нов център за подрастващи родители в село Червена вода чрез дъщерното си дружество „Градус-98“ АД, оповести компанията чрез Българска фондова борса. Комплексът се състои от 6 сгради и 12 халета, всяко с 864 кв. метра функционална застроена площ.
Центърът е с максимален капацитет 123 264 броя птици - подрастващи родители. В началото на месеца той вече е изцяло запълнен. 
Направената от „Градус“ инвестиция възлиза на около 3,5 млн лв., в това число 1,45 млн лв. за ремонт и изграждане на сгради и 2,05 млн. лв. съоръжения, машини и оборудване.
В процес на изграждане е и „Център Север-5“ за родителски стада, който също се намира в село Червена вода. Той е с 6 сгради и 12 халета. Очакванията са да бъде завършен през август 2019 г. 
През юни 2018 г. „Градус“ осъществи IPO /първично предлагане на акции/ на фондовата борса, привличайки малко над 40 млн. лв. И както се оказва, една значителна част от привлечените средства ще бъдат насочени към Русе. „Градус“, тогава „Бисер Олива“, придоби всички активи на бившия птицекомбинат веднага след неговия фалит през 90-те години на миналия век.