Заводът за хлебна мая в Русе, който бе установен от регионалната екоинспекция като замърсител на водите на река Дунав, затваря врати. Близо 50-те работници, които са били назначени на 6-месечни договори, от вчера са привиквани в предприятието за прекратяване на трудовите правоотношения. Опитите ни да се свържем за коментар с ръководството на фирмата по този въпрос и по отношение на замърсяването на реката, се оказаха безрезултатни. Единствената комуникация бе чрез охраната на портала, който предаде от името на шефовете си краткото обяснение за оцветените води - "бялата пяна е нишесте, кафявото е меласа", без повече детайли.  

От регионалната екоинспекция коментираха, че пред тях от „Българска хлебна мая“ също не са дали смислени обяснения за нарушенията. Като цяло обаче са признали вината си, че не са предприели действия, за които са уведомени още преди доста време.
Четири са санкциите, които ще бъдат наложени на завода. Три от тях са по Закона за водите и една по Закона за опазване на околната среда. Проверката е констатирала многократни превишения на нормите, определени за този тип производство от хранително-вкусовата промишленост. 
„Получените резултати от пробонабирането на отпадъчните води показаха, че има големи превишения на нормите на замърсителите, които са определени за този тип производство, като високи са стойностите на неразтворени вещества, азот амониев, общ фосфор, химична потребност от кислород и биологична потребност от кислород. В тази връзка в петък съставихме четири акта за установени административни нарушения. По закона за водите са установени нарушения - първо, че дружеството не притежава необходимото разрешително за заустване на отпадъчни води във водоприемник река Дунав, второто е, че се заустват непречистени отпадъчни води в реката, и третото нарушение е за това, че на площадката няма изградена локална пречиствателна станция за пречистване на отпадъчните води, формирани от производствената дейност. Актът по Закона за опазване на околната среда е за извършена реконструкция на цех ферментация без  провеждане на необходимата процедура“, обясни инж. Христо Милков, началник отдел в РИОСВ-Русе.
Предстои екоинспекцията да определи размера на глобите, които ще понесе заводът.