XXI век може да се превърне във век на „цивилизационните държави“ по аналогия с ХХ век, който популяризира идеята за националните държави. Това се казва в анализа на Гидиън Рахман, публикуван във „Файненшъл таймс“.

„Цивилизационната държава е страна, която претендира, че представлява не само историческа територия или определен език, или етническа група, но и самобитна цивилизация“, пише Рахман. „Тази идея получи разпространение в такива различни страни като Китай, Индия, Русия, Турция и дори САЩ“.

„Понятието цивилизационна държава има определено нелиберално значение“, смята авторът. „Под това се подразбира, че опитите за определяне на универсалните права на човека или общите демократични стандарти са погрешни, доколкото на всяка цивилизация са ѝ необходими политически институции, които отразяват нейната собствена уникална култура. Също така идеята за цивилизационна държава е изключителна. Малцинствата и мигрантите може никога да не се впишат в нея, защото те не са част от основната цивилизация.“

В коментара се казва, че идеята за цивилизационна държава набира сила в Китай и Индия и се прокарва от интелектуалци.

Цивилизационните възгледи за държавата също така се засилват в Русия, отбелязва Рахман. Някои от идеолозите около Владимир Путин сега поддържат идеята за това, че Русия представлява сама по себе си отделна евразийска цивилизация, която никога не би трябвало да се стреми към интеграция със Запада. Според тях Русия трябва да приеме своята идентичност като цивилизация с хибриден манталитет, междуконтинентална територия и биполярна история, която вплита в себе си както Изтока, така и Запада.

„Не е удивително, че в глобалната система, формирана от Запада, някои интелектуалци в страни като Китай, Индия или Русия се стремят да подчертаят самобитността на своите цивилизации“, казва още Рахман. „По-учудващото е, че десните мислители в САЩ също отстъпват от идеята за „универсалните ценности“ в името на подчертаването на уникалната и като че ли изчезваща природа на западната цивилизация“.

Аргументът, че масовата миграция подкопава традиционните американски ценности, е централен в идеологията на Доналд Тръмп. В своя реч във Варшава през 2017 г. американският президент заяви, че „фундаменталният въпрос на нашето време е има ли Западът желание да оцелее“, преди да увери слушателите, че „нашата цивилизация ще победи“.

„Но колкото и да е странно, приемането от Тръмп на „цивилизационен“ възглед за света всъщност може би е признак за упадъка на Запада“, смята Рахман. “Неговите предшественици уверено заявяваха, че американските ценности са „универсални“ и им е съдено да победят по целия свят. И именно глобалната сила на западните идеи е направила националната държава международна норма за политическа организация на държавата. Ръстът на азиатските държави, като Китай и Индия, може да създаде нови модели: крачка напред, цивилизационна държава“, добавя коментаторът на „Файненшъл таймс“.