С натюрморти на Ненко Балкански и Васил Бараков и портрет на Борис Елисеев русенската Художествена галерия участва в изложбата "Нашата живопис в нови насоки" в Софийска градска художествена галерия. Експозицията представя отраженията на новата предметност в българското изкуство през 30-те и 40-те години на ХХ век в над 100 работи, обединени в четири тематични кръга. Натюрмортите от фонда на русенската галерия попълниха раздела "Новият живот на предметите", а портретът бе показан в групата картини "Лицата на града".