Увеличава се броят на безработните, регистрирани през януари в бюрата по труда в Русенска област. 6261 са записаните в трудовите борси в Русе, Бяла и Ветово, като бройката е с 396 повече от тази през декември миналата година. Равнището на безработица за областта вече е 6,1%, при 5,7% през предишния месец, като въпреки това то остава около половин процент по-ниско от средното за страната. 
През януари работа са си намерили 372 безработни. Свободните работни места, обявени от фирми и институции през януари, са били 569, около два пъти повече от местата през декември.