Праисторическа колиба, изградена с макети на мамутски кости, направиха ученици от училище „Йордан Йовков“ в Екомузея вчера. Децата укрепиха заслона и го покриха с платнище, наподобяващо животинска кожа. Построената колиба успя да побере всички второкласници, участвали в уъркшопа, което предизвика много вълнения, смях и радостни възгласи.
Макетите на мамутски кости бяха изработени от реставратора на русенския музей Даниел Кънчев. Строежът на праисторически заслон е една от дейностите в образователния модул „Зима“ по проекта „Културна екосистема“ на Историческия музей. Децата научиха много за праисторическите животни и хора, а накрая си направиха магнити на мамути от филц.