Медицинските сестри в УМБАЛ „Канев“ няма да участват в националния протест утре пред Министерството на здравеопазването заради липса на организиран превоз, отпадна и идеята да излязат пред общината в Русе, тъй като е изпуснат срокът за уведомление. Затова тези, които смятат да подкрепят колегите си от страната, ще работят със сини лентички на реверите на престилките. Основните искания на все по-дефицитните медицински сестри е заплатите им да станат две минимални за страната и да се регулира работното им време.