„Топлофикация Русе“ предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране да остави без промяна цените на топлоенергията за следващия регулаторен период от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г., съобщиха от дружеството. Ако предложението бъде одобрено, битово горещата вода ще струва пак 82,62 лв/МВтч без ДДС, а промишлената пара - по 101,83 лв./MWh, без ДДС. 
Според нормативната уредба, всички енергийни дружества внасят своите предложения в КЕВР до края на февруари. След това експертите на регулатора започват дълги проверки на сметките и правят корекции, така че да балансират интересите на всички производители на електро- и топлоенергия и потребителите. Тази процедура няма нищо общо с пазарната икономика и резултатът често зависи от това чии лобита са по-силни в дадения момент. В последните години „Топлофикация Русе“ по правило иска по-ниски или същите цени, но КЕВР въпреки това ги увеличава.