Газификацията на Русе намалява с 2750 тона емисииите на вредни вещества във въздуха - фини прахови частици, серни и азотни оксиди, въглероден оксид и летливи органични съединения, благодарение на газификацията, изчислиха от „Овергаз“. Това е резултатът за 2018 година, постигнат вследствие замяната на неефективните и неекологични енергоизточници за отопление, подгряване на вода и готвене, с природен газ.
В Русе, един от градовете с най-сериозни проблеми със замърсяването на въздуха, вредните емисии щяха да бъдат с 2750 тона повече, ако не бяха газифицираните битови и стопански клиенти, посочват от „Овергаз“.
За цялата страна резултатите за 2018 г. показват с 26 000 тона по-малко емисии на вредни вещества. Газифицираните болници, училища, детски градини и търговски обекти в страната, които използват синьо гориво, са „спестили“ почти 11 700 тона фини прахови частици, серни и азотни оксиди, въглероден оксид и летливи органични съединения. Благодарение на газификацията на българските домакинства вредните вещества във въздуха са намалели с над 14 000 тона през 2018 година. 
Изчисленията на експертите на „Овергаз“ показват, че за 5–6 години присъединяването на всички 350 000 домакинства, които са близо до газоразпределителната мрежа, ще намали с около 6000 тона годишно емисиите на прахови частици или с близо 30% от емисиите на вредни вещества от битово горене.