11 екипа от ученици от 11 и 12 клас в Професионалната гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ се състезаваха да показват творчески идеи, иновативност и предприемачески дух в поредното издание на училищния Панаир на тренировъчните фирми. 
През целия ден бъдещите предприемачи разработваха свои нестандартни бизнес идеи и подготвиха презентации, с които впечатлиха журиращата комисия. В резултат на всичко това на първите три места бяха класирани четири от школските екипи, които успяха най-аргументирано да защитят своите делови намерения. 
Първо място зае ученическото предприятие „Дунавско село“ с ръководител преподавателката Десислава Игнатова. На второ място бе класирана фирма „Соларис 13“ с ръководител преподавателката Румяна Ценева. Третото място бе поделено между два ученически бизнес тима: „Еко хостинг“, ръководен от Росица Мицова, и „Ла Канго“ с ръководител Блажена Абаджиева.
Четирите ученически предприятия ще представят ПГИУ „Елиас Канети“ на Международния панаир в Пловдив, който предстои да се проведе през април.