Част от съоръженията за планираното от "Оргахим" производство на автобои вече са монтирани, въпреки че няма съгласувана документация, както и издадено разрешително за строеж.
Това установиха експерти от РИОСВ при изършената извънредна проверка за събиране на допълнителна информация във връзка с намерението на фирмата да преустрои съществуваща сграда за новото производство. При обхода на площадката обаче те се натъкват на монтираните съоръжения, за което ще бъдат сезирани компетентните органи.
Наред с това са открити и около 90 бидона с отпадъци от производството, изкарани на открито.
От "Оргахим" са представили необходимата документация за този опасен отпадък - работни листи за класификация и отчетни книги, посочват от екоинспекцията.
Фирмата трябва в кратки срокове да премести бидоните в закрито помещение и да ги предаде за последващо третиране, като в тази връзка от РИОСВ са направили предписание.