Новият винен сорт „Кристален“ на Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ е сред победителите в конкурса за иновации, съпътстващ завършилата вчера в Пловдив международна селскостопанска изложба „Агра“. Разработката, плод на близо 20 години селекция, печели в категорията „Сортови семена и посадъчен материал“.
Сортът „Кристален“, който заедно с „Мискет Викинг“ получи одобрение от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол преди година и половина, се разработва от далечната 1996 г. от сегашния директор на ИЗС доц. Галина Дякова и ас. Ралица Минчева. Създаден е чрез хибридизация на сортовете „Памид Русе 1“ и „Кайлъшки мискет“ и е  ранозреещ, със силен растеж и добра продуктивност. Както и „Мискет Викинг“, той е с повишена зимоустойчивост, изисква ограничено третиране срещу мана и брашнеста мана и се очаква да предложи нови възможности за лозарите от региона, където студовете през зимата не са изключение. Интерес към него има и от страна на северни държави, където климатът е по-суров и студоустойчивостта е от решаващо значение. Сортът проявява добра възстановителна способност дори след екстремни температури под минус 18-20 градуса по целзий.
Дължината на вегетационния период от напъпването до физиологичната зрялост на сорт „Кристален“ е около 150 дни. Консумативната зрялост на гроздето в района на Русе настъпва около 5 септември. Гроздът е средно голям (16 см), коничен, понякога крилат, средно плътен, с къса до средно дълга дръжка (4-7 см). Зърното е средно (14,53/13,51 мм), овално, оцветено жълто-зелено, с мискетов аромат. Средното тегло на грозда е около 196.5 г, а на зърното - 2.73 г. Консистенцията на зърното е месеста и сочна, а вкусът - хармоничен с мискетов аромат. В консумативна зрялост гроздето съдържа 19.26% захари и 7.42 г/л титруеми киселини, не се рони и притежава много добра транспортабилност.
Гроздето е с изразен плодов и мискетов аромат, приятна свежест и е подходящо за производство на бели висококачествени вина, плътни и с добра хармония между алкохол, захари и титруеми киселини и за производство на високоалкохолни напитки.
В момента институтът е в процес на създаване на маточни насаждения, които ще бъдат на пазара след година две. Подадени са  документи до патентното ведомство за сертификат, за да бъде марката защитена.