Строителното обединение „Минстрой - Пътища и мостове“ се отказа от обществената поръчка за укрепването на Сарайския мост и за цялостния ремонт и модернизация на бул.“Трети март“. Фирмата беше единственият участник, който подаде оферта по обявената още през октомври процедура, но в началото на този месец я е оттеглила. След отказа й от по-нататъшно участие се налага общината да прекрати обществената поръчка за малко над 8,7 милиона лева. Средствата се осигуряват от трансграничната програма по съвместен проект с Окръжния съвет в Гюргево. 

И булевардът, и мостът са основна точка на града към главните пътища Русе-Велико Търново/София, част от коридор 9, и се използват интензивно. Състоянието им от доста години е лошо, а с предстоящата реконструкция се цели да се реши този много стар инфраструктурен проблем на града. На този етап обаче същинските дейности, които се очакваше да започнат напролет, ще се забавят, тъй като тепърва ще се обяви нова обществена поръчка и ще има срокове за кандидатстване, за оценяване на оферти, класиране, докато се стигне до окончателен избор на изпълнител и сключване на договор. 
Заради предстоящата реконструкция на „Трети март“ от ВиК се заеха с подмяната на стария водопровод по булеварда. Миналата седмица дружеството започна последният етап от дейностите по смяната на 1,2 км стар, амортизиран водопровод с чугунен. ВиК-Русе вложи около 200 000 лева за подмяната на съоръжението. 
А иначе ремонтът ще обхване 3,1 км, от които 2700 м е самият булевард и 400 м е дължината на Сарайския мост. След като се намери фирма, която да се заеме със строителните дейности, реконструкцията ще се направи на няколко етапа - от пътен възел „Сарая“ до кръстовището с ул.“Капитан Райчо Николов“, от кръстовището до връзката с пътя Русе-Търново и третият етап е самият мост. С реализацията на този проект ще се подобрят транспортните връзки на централната градска част със Западната промишлена зона, а оттам и с част от главните пътища.