Започна третото поред и първо за 2019 г. анкетно проучване на потребностите на работодателите от Агенцията по заетостта, като се апелира към представителите на работодателски организации за по-висока активност от страна на бизнеса в анкетирането - каза в Добрич на заседанието на Областната комисия по заетост директорът на дирекция „Регионална служба по заетост“ – Варна, Божидар Михайлов.

Работодателите, както и при предните анкети, ще имат възможност да попълнят онлайн анкетен формуляр, в който да посочат от какви специалисти със средно и висше образование ще имат нужда, както и какви са потребностите им от работници без специална квалификация и кадри, притежаващи специфична правоспособност. Те ще могат да посочат и кои са най-необходимите умения, които трябва да притежава търсеният от тях персонал. Получените резултати за потребностите на бизнеса и администрацията ще очертаят нуждите им от работна сила през следващите 6 месеца. Чрез проучването анкетираните могат да посочат и очакванията си за необходимите им специалисти с висше и средно образование след 3 до 5 години. Набраната информация ще се използва при определяне на приоритетите на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта – каза още Михайлов.

В Добричка област бизнесът почти не се е вкючил в проучванията – каза зам.-областният управител Живко Желязков. „За предните две кампания има подадени около 150 формуляра, докато в други градове фирмите били много съпричастни” – добави той.