Екоинспекцията в Русе проверява сигнал за замърсяване на река Дунав от промишлен източник. Граждани са алармирали, че край кейовата стена се излива оцветена вода с неприятна миризма. Взети са проби от мястото, които трябва да установят дали има екологична опасност за реката и нарушение на нормите от фирмата, която изпуска тези води.
Мястото е предпочитано за разходка, тъй като се открива красива гледка към реката. Хората обаче са възмутени от замърсяването и неприятната миризма. Казват, че това не е инцидентен случай. 
„Не смятам, че е нормално, разхождам се всеки ден тук. Обикновено е светлокафява течност, която не е много лицеприятна, понякога и миризмата е лоша. И не смятам, че това трябва да бъде толкова близко до алея, където се разхождат хора. Обикновено се събира пяна. Рядко пъти е прозрачна, чиста вода, обикновено е кафява на цвят“, казва Явор Станев.
„Мирише много гадно, притеснявам се, че може да има влияние. Тук има природа, все пак нещо би трябвало да се направи, а не да се излива директно в реката такова нещо. Има пяна и лоша миризма. Цветът се променя, червеникав, жълтеникав цвят и щом работи заводът за хлебна мая, се излива това нещо. Най-често става към края на седмицата“, потвърждава Даниел Бекана.
„Сигналът е за изтичане на цветни води в района на кейовата стена под фабриката за хлебна мая. В тази връзка екип от експерти на двете дирекции към РИОСВ - дирекция „Превантивна дейност“ и „Контрол на околната среда“, съвместно с експерт от Басейнова дирекция „Дунавски район“-Плевен, извършват проверка на предприятието за установяване на нарушенията, които са свързани с това изпускане. При преглед на заустването също са вървели оцветени води, не мога да кажа дали са замърсени в степен да замърсят реката, но за установяване дали са в норми са взети проби. На базата на резултатите ще предприемем съответните наказателни мерки, които предвижда Законът за водите. Същевременно в предприятието в момента е започнала производствена дейност, а съгласно предписания от предходна проверка те трябва да ни уведомят, ако стартират отново производствената си дейност. Ако се установи такова започване на дейността без уведомяване, това също е нарушение, за което пак може би ще се предприемат съответните наказателни мерки“, заяви инж.Христо Милков, началник отдел в РИОСВ-Русе.
Резултатите от пробите ще са готови до седмица и тогава ще стане ясно дали има опасно замърсяване. От фирмата за хлебна мая отказаха коментар по случая.
По-късно от РИОСВ съобщиха, че при извънредна проверка са констатирали няколко нарушения, заради които инспекцията ще предприеме административно-наказателни мерки спрямо „Българска хлебна мая“ ЕООД. Ще бъдат сезирани и компетентните институции за установените реконструкции на производствената площадка.