35 души, които уж са се подписали в подкрепа на референдума за чиста околна среда, се оказаха покойници, а четирима други са затворници. Това установи проверката на ГРАО на подписката за провеждане на референдум, която бе внесена от инициативен комитет в общинския съвет, а след това изпратена за проверка в гражданския регистър. От общо 15 512 проверени имена, 1233 се оказаха некоректно вписани. Причините са различни, като най-много са хората, които нямат постоянен адрес в община Русе - 739; с грешни и непълни имена са 262 души, а с грешни ЕГН-та - 101. Лицата без избирателни права са 131, от които 39 са непълнолетни, а 51 не са български граждани.   

Броят на коректно вписаните граждани, които са подкрепили допитването, е 14 279 души, което обаче е по-малко от необходимите 10% от избирателите, които към датата на внасяне на подписката /25 януари/ са 152 083.  
Решението по подписката за провеждането на референдум беше основна тема на вчерашната сесия на общинския съвет. Мнозинството отказа произвеждането на референдум, като както по комисиите, така и на заседанието основният мотив беше, че така зададени въпросите са незаконосъобразни /вижте карето/, тъй като са уредени от нормативни актове от по-висока степен. Тезата бе подкрепева в писмено становище и от кмета Пламен Стоилов.
По време на обсъждането голяма част от съветниците подчертаха, че организаторите на подписката са вложили труд и огромна обществена енергия. В тази връзка групата на БСП предложи да се създаде експертна група с представители на всички политически сили, инициаторите на референдума и външни експерти, които да редактират въпросите, а коригираният вариант да се разгледа до 14 април.
Ако това не бъде прието, ще подкрепим в този му вид внесеното от инициативния комитет предложение, заявиха социалистите. 
Идеята им беше подкрепена от ВМРО, като Иво Пазарджиев подчерта, че не бива да се подценяват подписалите се граждани и че трябва да се съобразят с тях.
Валери Иванов от АБВ също изрази подкрепата си за сформиране на експертна група. 
Преди да започне същинското обсъждане на предложението бяха изслушани и представители на инициативния комитет, които три месеца бяха ангажирани със събирането на подписите. Те посочиха, че състоянието на околната среда в общината е незадоволително и дори вредно за хората. Според тях зададените въпроси са от компетентността на общинския съвет и ще обжалват решението на местния парламент пред съда.  
Емил Милушев поздрави организаторите на подписката, като подчерта, че това е наистина голям труд.
Въпросите водят след себе си огромни средства и действия. 
Убеден съм, че повечето от гражданите не са осъзнали какво води всеки въпрос след себе си. Трябва да чуем гражданите, но ако приемем решение с такива въпроси, няма да свършим това, което искат те, отбеляза юристът от ГЕРБ.
Изключително прецизно сме проучили материала и сме се консултирали с юристи и експерти в тази област. Ние сме за това да има референдум, но с ясни, кратки и точно формулирани въпроси, и най-вече законосъобразни. Ако постигнем консенсус и се организира комисия с подбрани членове, то би било добре да се произведе референдум и хората да знаят, че общинските съветници милеят и поддържат техното искане за чиста околна среда, каза д-р Теодора Константинова от „Демократична България“. 
Отношение по темата взе и председателят на общинския съвет Христо Белоев, който подчерта, че не се ангажира с политически групи и каквито и да е пристрастия. 
Огромен труд и огромна енергия е вложена, за да може да се съберат подписите. Референдумът е демократично средство, но се провежда по въпроси, по които обществото няма единно менние, например атомната енергия. Едва ли ще се намери човек, който да не иска чист въздух, вода, околна среда. Референдумът няма да реши проблемите на екологията в Русе, посочи Белоев. 
В крайна сметка предложението за създаване на експертна група не бе прието. Същинското предложение за отказа за провеждане на референдум беше прието с 29 гласа „за“. С“13“ гласа „против“ гласуваха групата съветници на „Патриотите, ВМРО“ и петима от съветниците на БСП, а „въздържали се“ бяха шестима съветници от АБВ, „Демократична България“ и Атака. 

Зададените от организаторите на
подписката за референдум въпроси

- Искате ли Общински съвет-Русе да приеме наредба, с която да забрани строежа и експлоатацията на предприятия, които отделят в атмосферата вредни емисии и миризми?
- Искате ли около производствените зони да бъде изграден зелен пояс от дългогодишна растителност?
- Искате ли дейностите: озеленяване и поддържане на зелените площи, почистване на обществените места,  ремонт на общинска собственост да се извършват само от община Русе без възлагане на други изпълнители?
- Искате ли пречистването на питейната вода да се извършва по метод без хлор и хлорни съединения?