Без депутати от „БСП за България“, които продължават да бойкотират пленарните заседания, парламентът одобри процедурните правила за избор на нов състав на Централната избирателна комисия (ЦИК), чийто мандат изтича в края на март.

Левицата не взе участие в днешните дебати, въпреки че предложението за стартиране на процедурата дойде първо от нея, но първоначално то не срещна одобрението на мнозинството.

„Тази ЦИК беше формирана с претенцията това да е една постоянно действаща и професионална администрация, която да ръководи изборния процес. Пет години след това със съжаление можем да установим, че тази цел не се осъществи. Голяма част от невъзможността да се осъществи това бяха рамките, установени в закона. Във всеки един елемент на конституирането на ЦИК за съжаление има противоречия и те имаха абсолютно конюнктурен характер“, заяви председателят на Правната комисия и депутат от ГЕРБ Данаил Кирилов, който единствен взе думата по време на разискванията.

Според него процедурата има странната особеност да бъде разделена на две части. Едната част от изборът на председател, двама заместник-председатели и секретар на ЦИК, който се прави от депутати чрез гласуване на предложенията в зала. Така, ако съставът на Комисията е от души, Народното събрание избира 4 от тях, а останалите 14 се назначават от президента, но след адресирани към него предложения.

„По този повод остро възниква въпросът за публичното изслушване на всички кандидати“, смята Кирилов.

Гласуваните правила предвиждат увеличение на сроковете за правене на предложения от 7 на 14 дни. „В контекста на този срок са и 12-те за всички неправителствени организации, които могат да адресират до нас своите предложения. Ако бъдат подкрепени, би следвало да бъдат внесени с указанието, че това е предложение на неправителствена организация“, уточни Кирилов.