Административният съд подновява делото по жалба на "Монтюпе" срещу заповед на директора на РИОСВ от ноември 2016 година за пломбиране на каруселни устройства 7 и 8 в производствено хале №3. Процесът бе отложен за неопределено време от юли 2017 година, за да се осигурят компетентни вещи лица, които да направят нужните изследвания на халето в активен производствен процес, без да предупреждават за проверката си.
Специалистите вече са намерени и на 25 април трябва да дадат отговори на въпросите на магистратите какви съоръжения и машини работят в хале №3 и съответстват ли те на предвидените по проект при изграждане на завода.
Същото се отнася и за пречиствателните съоръжения, монтирани в карусели 7 и 8. Тук се очакват данни какви газове се отделят, вредни ли са за човешкия организъм, хващат ли се всички емисии или има и изпускане в атмосферата. Специален обект на изследване е миризмата на отделяните при производството газове - може ли да бъде усетена от хората, опасна ли е за здравето им и има ли характеристиките на изгорял бакелит, от каквато смрад са едни най-масовите оплаквания в Русе.