Общият доход средно на лице от домакинство нараства със 7.5% през 2018 година до 1557 лева за тримесечие или 519 лева на месец, показват оповестените вчера данни на Националния статистически институт /НСИ/. Доходът от работна заплата расте с 9,9% - от 781 на 858 лв. за тримесечие, а този от пенсия - от 380 на 432 лв. (с 13.6%). Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 49 на 39 лв. (с 19.7%), най-вероятно заради спада на безработицата.
Добрите новини обаче са дотук. Общите разходи растат по-бързо - с 10,3% до средно 503 лева месечно. И възможностите на домакинствата да спестяват намаляват. 
Да имаш самостоятелен бизнес не е било толкова печеливша идея през 2018 г. Най-активната част от населението - работодатели и самонаети, е успяла да увеличи доходите си само с 3,4%. 
Данните на НСИ показват, че държавата прибира все по-голям дял от доходите ни. Те може и да се увеличават със 7,5%, но разходите за данъци и осигуровки растат двойно по-бързо - с 14,4%, така че данъчно-осигурителната тежест се увеличава. Разходите за транспорт и съобщения се покачват със 17,4%, за здраве - с 10,6%, за храна и беалкохолни напитки - със 7,5%. 
Данните на статистиката показват и, че се храним по-здравословно. Консумацията на тестени изделия и колбаси намалява, а за сметка на това ядем повече плодове и зеленчуци, кисело мляко и яйца.