Наложена от РИОСВ глоба на „Монтюпе“ бе намалена близо четири пъти от Районния съд.
На 15 април миналата година служители на екоинспекцията установили, че четири врати на хале №3 са отворени към 9.30 и 20 часа. Измежду тях е и врата №3, която според даденото от РИОСВ предписание може да бъде отворена само от 10 до 16 часа, тъй като основният поток от вредни емисии във въздуха излиза точно от нея. 
За това нарушение глобата варира от 2000 до 20 000 лева. Наказателното постановление по издадения на завода акт от 27 август миналата година е за 15 000 лева. 

„Монтюпе“ обжалва, а съдът постановява, че предписанието от екоинспекцията действително не е изпълнено, но размерът на глобата неправилно е определен. В случая не е изпълнена част от предписанието, което се отнася за врата №3, но причината е била преместване на специални работни инструменти и профилактика на вратата. Освен това поради спецификата на тези дейности интензивността на производството е била намалена. 
Това е причината глобата да бъде коригирана на 4000 лева. Решението може да се обжалва пред Административния съд в 15-дневен срок.                  У