От партньорите от САЩ както по дипломатически, така и по оперативен път е получена информация за парични преводи, които са извършвани от Венецуела и по-специално, извършвани от Държавната петролна компания на Венецуела и за които са били използвани български банкови сметки. Това каза главният прокурор Сотир Цацаров, предаде репортер на БГНЕС.

След детайлизиране на тази информация е установена банката, установено е лицето, което е използвано като титуляр на тези сметки, както и самите сметки. „Установени са преводи, които действително са били извършвани от Държавната петролна компания на Венецуела по тези сметки, след което са били извършвани други преводи в резултат на което част от средствата са били изнесени от тези банки и са били трансферирани по банкови сметки в други страни. Основанията са различни и в повечето случаи по наше подозрение и с оглед работата, която извършваме в момента не са действителни. Такива основания са свързани с подкрепа и финансиране на венецуелска спортна федерация, със закупуване на храни за Венецуела и т. н., които общо взето нямат общо с действителността”, посочи Цацаров.

Той обяви, че към момента се работи изключително интензивно от органите на ДАНС. „В банката, в която са били открити тези сметки, предварително искам да кажа, че по начални данни става дума за сметки, които са открити по редовен път в тази банка, т.е. подозренията не са свързани със самата банка, но в банката се извършва пълен мониторинг и пълна проверка от страна на ДАНС. Вчера бе осигурено и необходимото съдействие от БНБ”, заяви главният прокурор.

При получаване на пълната картина на преводите, на периода на преводите, на техните основания и на лицата, които са ги извършили, според Сотир Цацаров най-вероятно ще се пристъпи към наказателно производство на пране на пари. Работи се и по отношение на лицето титуляр. „Лицето титуляр е и български гражданин”, посочи главният прокурор.

„Лицето, което е установено като титуляр на сметката живее в различни държави, така че към момента не е на територията на България. Има няколко гражданства”, каза председателят на ДАНС Димитър Георгиев.

„Откритите сметки, за които става дума, или откритата сметка не са сметка, която е в точния, класическия смисъл на думата сметка на титуляр физическо лице. Лицето, което е открило сметките е регистрирано по съответния ред и като адвокат. По реда на закона за адвокатурата адвокатът имат право да откриват доверителни сметки, в които се съхраняват по повод адвокатската дейност и по повод дейностите, които той обслужва сметки на негови клиенти. В конкретния случай е използвана точно формата на доверителна адвокатска сметка, за да могат да бъдат създадени подсметки на съответни клиенти, по които да постъпват паричните преводи от Венецуела и от които тези парични средства да бъдат трансферирани на различни основания, нямащи нищо общо с адвокатската дейност като закупуване на храни, финансиране на спортна федерация и т. н. към банки в други страни. Механизмът, който е използван е механизмът на доверителната адвокатска сметка”, посочи главният прокурор.

ДАНС работи в момента и по това да бъде извършена проверка в мащабите на цялата банкова система по отношение на това извършвани ли са и други преводи. „Тъй като информацията, която е получена от американските партньори в конкретния случаи касае конкретна банка, но сме задължени да проверим и всички останали банки с оглед преводи от Венецуела и разбира се след това преводи от България навън”, заяви Цацаров.