Две нови задължителни матури и две по избор предстоят през следващата година за учениците, които в момента са в девети клас. Това предвижда новият закон за образованието, според който именно в 10 клас приключва първият гимназиален етап от просветната подготовка на българските младежи. Всъщност това означава, че за десетокласниците се изчерпва опцията за задължителност на образованието и така те, след като навършат 16 години, могат да захлопнат читанките и да се изживяват с пълна сила като пораснали. С други думи, при желание те могат да спрат да ходят на училище - и това няма да бъде подсъдно /не че сега, като е подсъдно, някой от традиционно зарязващите училище даже доста преди 10 клас е санкциониран по някакъв начин/. Могат да изберат да тръгнат на работа или 
да правят с живота си каквото намерят за добре
Новият просветен закон разделя гимназиалното образование на два етапа: до десети клас и от 10 до 12 клас. Средно образование ще получават само тези, които са завършили пълния цикъл на гимназиално обучение - до 12 клас. Тези, които са спрели до 10-и, няма да могат да кандидатстват в университети или други учебни заведения, тъй като няма да имат диплома на среднисти, а само удостоверение за завършен първи гимназиален етап. При това те ще получат този документ, независимо какъв резултат са постигнали на междинните матури. За тях обаче остава опцията, когато пожелаят, да продължат образованието си и да си набавят втората степен, която да им отвори врати за растеж в академични учебни институции.   
И така - учениците в 10 клас от учебната 2019/2020 година ще се явяват на задължителното външно оценяване по български език и литература и по математика. Това ще стане за първи път в края на следващата учебна година. Изпитите по двата предмета ще включват знания и умения, които момичетата и момчетата се очаква, че са натрупали по време на целия първи гимназиален етап - а това е
учебният материал от осми до десети клас включително
Десетокласните матури предвиждат задължителни изпити по български език и литература и по математика и матури по желание - те могат да бъдат по чужд език или за определяне на равнището на дигиталните им компетентности. 
Изпитът по български език и литература ще включва задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор и създаване на текст, сочи информация от Министерството на образованието. С други думи, учениците ще трябва да си припомнят какво са обсъждали в часовете по литература, докато в осми клас са им преподавали "Дон Кихот" и "Хамлет", както и творчеството на Байрон, Хайне, Балзак и Флобер, но също и
"История славянобългарска" на Паисий и "Хаджи Димитър" на Ботев 
- всичко това се учи в 9 клас. Обсъжда се вариантът чуждестранната класика да не присъства в изпита, като акцентът да бъде само върху родните автори. Както това ще бъде с материалите, изучавани в 10 клас - учениците ще трябва да се подготвят и по "Под игото" на Иван Вазов, "Гераците" на Елин Пелин и по поезията на Атанас Далчев, Пейо Яворов, Никола Вапцаров. 
На изпита по математика тийнейджърите ще решават задачи с избираем или със свободен отговор, като моделите на задачите, които ще бъдат дадени на матурата, ще бъдат обявявани от МОН в началото на учебната година. 
Ако десетокласник се яви на изпита по чужд език и резултатът му достигне 60% от максималния брой точки, той ще получи сертификат за владеене на съответния език по Общата европейска езикова рамка. При изпита по информационни технологии резултат от 50% ще гарантира документ за ниво по Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности.
След успешно завършен първи гимназиален етап, т.е.
след завършен десети клас учениците ще получават удостоверение
В него оценките от положените изпити ще се записват в точки, както и като процент от максималния брой точки. Резултатите от националното външно оценяване няма да се отразяват върху завършването на първи гимназиален етап и не предвиждат явяване на поправителни изпити, категорични са от МОН. Освен това точките, получени на изпитите след първи гимназиален етап, няма да участват във формирането на успеха от дипломата за средно образование. 
В 11 и 12 клас учениците ще продължават или с професионално, или с профилирано образование. В своите гимназии те ще изучават основно само няколко най-важни общообразователни предмета - български, математика, чужд език, гражданско образование, но ще има най-различни профили от по три или четири предмета, с които възнамеряват да продължат развитието си по-нататък. В момента се обмислят и някои промени в зрелостните изпити след завършен 12 клас. От МОН потвърждават, че задължителните ще бъдат два - единият по български език и литература, а другият - по профилиращ предмет. 
В дипломата за средно образование ще влизат само оценките от 11 и 12 клас и от матурите
Дали от тези поредни нововъведения ще се забележи някакъв видим ефект и конкретни ползи - тепърва предстои да се види. Много е възможно и тази "иновация" да се прибави към списъка на много други прехвалени начинания на чиновниците от просветното министерство - като мераците да се учи в училище само  на една смяна, които някак от само себе си затихнаха и вече не се споменават. Родното просвещение е преживяло какви ли не експерименти. В това число и едно цяло поколение, известно като "сендовчета", по фамилията на тогавашния министър Благовест Сендов, автор на идеята "Проблемна група по образованието", подкарала 6-годишните на училище, при това целодневно. Не случайно донеотдавна абревиатурата МНП - Министерство на народната просвета - се разчиташе като Министерство на непрекъснатите промени. 
Историята помни и други опити върху учениците
при които деца от хуманитарни гимназии в 10 и 11 клас сменяха училището, за да получат подготовка като лаборанти, монтьори, шофьори и оператори на доилни агрегати. Разбира се, момичетата и момчетата от езиковите училища се опитваха тутакси след приключването на тези курсове да забравят всички придобити умения, с изключение на забавните случки, предизвиквали искрен смях. 
Та - да видим какво ще излезе накрая от поредните нови задължителни матури и от поредното етапиране на средното образование. То и без друго насред настаналата мешавица на критерии и стойности защо пък само образованието да остане встрани от тоталната обърквация на това кое е черно и кое - бяло?!