Кампания по присъединяване на нови сгради организира „Топлофикация Русе“ ЕАД. По този повод разговаряхме с изпълнителния директор на фирмата инж. Севдалин Желев.

- Г-н Желев, какво е необходимо, за да е възможно една сграда да се присъедини към топлопреносната мрежа?
- Съгласно действащата нормативна уредба е необходимо решение на Общото събрание на сградата, взето с 2/3 мнозинство. Накратко, решението се взима от собствениците притежаващи 66% от собствеността на сградата. Важно е да се знае, че е възможно присъединяването и на части от сгради. Следващата стъпка от страна на собствениците е да бъде избран представител на сградата, който да я представлява пред „Топлофикация Русе“ ЕАД и да внесе необходимата документация при нас.
- Нека изброим документите.
- За началото на процеса е необходимо предоставянето в „Топлофикация Русе“ ЕАД на протокол от Общото събрание, на което е взето решение за присъединяване, както и копия на актове за собственост на хората, които са взели решението на общото събрание за присъединяване на сградата. Нужно е и заявление по образец, което може да бъде изтеглено от нашата интернет страница.
- Законно ли е да изисквате актове за собственост?
- Изискването е изцяло в съответствие с чл.29 ал.2 т.2 от Наредба 16-334 за топлоснабдяването, в която е регламентиран начинът на присъединяване. За да са спокойни нашите бъдещи клиенти, искаме да ги уверим, че компанията е вписана в регистъра на администраторите на лични данни и спазва законът като гарантира, че личните данни на клиентите по никакъв начин няма да станат достояние на трети лица.
- Какви са ангажиментите на страните по време на присъединяването?
- „Топлофикация Русе“ ЕАД поема ангажимент да изгради изцяло външните топлопроводи и абонатните станции. Необходимо е клиентите да изградят общите сградни инсталации в това число и инсталация за отопление и/или битово гореща вода в общите части на сградата от абонатната станция до последния етаж. Става въпрос за стълбища, коридори и общи помещения. Освен това абонатите трябва да закупят уредите за измерване на топлинната енергия /топломер и водомер/ и да изградят инсталацията от стълбищната площадка до всеки радиатор в своя дом.
- Каква е цената на инвестицията, която трябва да направят клиентите?
- Стойността е строго индивидуална, тъй като зависи от отоплителните тела в имотите. Приблизително разходите за един апартамент са около 300 лева за общата сградна инсталация, 300 лева за топломер, 40 лева за водомер за гореща вода, 3-4 лева на метър за тръби и всяко едно отоплително тяло е около 150 лева.
- Това не са малко пари, с какво ще убедите хората да преминат на централно парно отопление?
- Безспорно е, че чрез присъединяването си към градската топлопреносна мрежа нашите клиенти ще получат една достъпна и качествена услуга. Несъмнено централното отопление е една от най-евтините възможности за осигуряване на топлина през зимата. Цените за топлинна енергия и битова гореща вода, предлагани от „Топлофикация Русе“ ЕАД са изключително конкурентни на пазара и това е добре известно на всички наши абонати.