Малките общини в Русенска област категорично изостават от центъра и дистанцията се увелича. А живеещите в Борово и Ценово са с толкова малко, че не отговарят на първото по ред изискване на чл. 8 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) за създаване на нова община - наличието на население над 6 хиляди души. Това води до все по-фрапантни съотношения между размера на общинските администрации и броя на обслужваните от тях хора, показва анализ на малките общини във връзка с предстоящото преброяване на населението на Института за пазарна икономика /ИПИ/.
Според последните данни на статистиката от 2017 г. в Борово живеят 5304 души, а в Ценово - 5049. Това води до парадоксалната ситуация един общински служител да обслужва едва 123 души. Не е много по-добра ситуацията в Две могили - 129 души на служител. За сравнение - в община Русе се падат 489 души на всеки чиновник. В Иваново числото е 145, във Ветово - 174, в Сливо поле -153, в Бяла - 253.
Тези данни показват, че макар териториално-административна реформа в момента да не е на дневен ред, тя няма как да бъде избегната в близко бъдеще, особено ако текущите правомощия и задължения на общините се запазят или бъдат разширени. Има общини, в които именно местната администрация е един от най-големите работодатели - зависимост, която наред с въпроса за ефективността на публичните харчове повдига редица притеснения относно политическите процеси на местно ниво, посочват от ИПИ.
Отказ от провеждане на териториално-административна реформа води до невъзможност за провеждане на местни политики (вкл. и чрез реализация на европейски проекти) поради липса на административен капацитет и достатъчно средства в местните власти, смятат икономистите. По техни данни в Община Русе са усвоени по 1088 лева на човек, докато в Борово сумата е само 186 лв./човек. Другите общини се справят малко по-добре, но никоя от тях не може да надхвърли 500 лв./човек. Единственото изключение е Бяла със сума от 4611 лева/човек. 
Много по-различна е и ситуацията по отношение на безработицата. Докато в Русе тя е 3,3% и на практика не работи само този, който не иска да работи, във Ветово тя е 10 пъти по-голяма - 30,2%. Стряскащи са и числата за Борово /21,7%/ и Ценово /24,7/. В Две могили безработицата е 18,5%, а в Иваново и Сливо поле - под 10%.
Икономистите виждат сериозен проблем за малките общини и в ниското ниво на покритие от кадастралните карти.  В това отношение най-зле е община Иваново - само 5,6% покритие. Във Ветово и Ценово покритието е под 10%, а само в Община Русе надхвърля 25 на сто. 
Кадастърът е важна предпоставка за привличането на инвестиции, оптимизирането на събираемостта на данъци върху недвижимите имоти, изпълнението на инфраструктурни проекти и намаляването на имотните измами и спорове. Ниското кадастрално покритие на територията на една община представлява пречка пред инвестициите, особено когато те предвиждат строителство на нови обекти, посочват от ИПИ.