Поемам ангажимент да направя това, което е необходимо, за да ускоря процедурите за реалния ремонт на Дъговия мост над река Русенски Лом по пътя между Русе и Велико Търново. Това каза регионалният министър Петя Аврамова на вчерашния парламентарен контрол след въпрос на депутата от БСП Пенчо Милков. Той поиска да разбере кога ще се пристъпи към същинските ремонтни дейности, като попита Аврамова дали гарантира безопасността на хората. Русенският депутат припомни, че още през 2016 е извършена инспекция и е установено, че мостът трябва незабавно да се ремонтира, като през октомври 2017 е имало уверение от регионалното министерство, че ремонтът ще се изпълни през 2018 г. 
До момента повече от година и три месеца от обещанието ремонт не е извършен. През 2018 е обявена обществена поръчка за изработване на технически проект с прогнозна стойност 80 000 лева. Няма яснота за действията след това, отбеляза Милков. Затова той попита министъра какво трябва да стане, за да се извърши ремонт на моста в нормален срок, както и на каква стойност ще е той и какво ще представлява. 
Дъговият мост е емблематично съоръжение, построено преди 60 години, което има потенциал да обслужва автомобилния трафик за дълъг период в бъдеще. В момента обаче той е в лошо състояние, с влошени конструктивни и функционални експлоатационни показатели, се посочва в становището на Института по пътища и мостове. В тази връзка е необходим спешен ремонт и укрепителни дейности, за да се спре разрушаването на моста, да се отстранят повредите, да се усили мостовата конструкция и да се осигури дълготрайност. Трафикът по моста е интензивен с над 9000 автомобила средноденонощна годишна интензивност предимно от тежкотоварни превозни средства.
Аврамова посочи, че в плановете на Пътната агенция е било включено изработването на технически проект за ремонт на Дъговия мост, като през март е стартирала обществена поръчка. По нея е подадена само една оферта от фирма "Мостконсулт", но заради несъответствия между изискванията и техническото предложение ценовата оферта не е отворена. Затова тази година ще се обяви нова обществена поръчка и ако няма обжалване по нея, фирмата изпълнител ще има 150 дни за изготвяне на проекта. Регионалният министър каза още, че всички мостови съоръжения в България се контролират и инспектират, има анализ за състоянието им. През изминалата година община Русе е възложила изкърпване на настилката основно в частта около фугите, като тези дейности са по линия на споразумението за поддръжка на Дъговия мост между Пътната агенция и общината. 
Пенчо Милков обаче не беше удовлетворен от отговора на министъра и коментира, че щом срокът за изработването на проекта е 150 работни дни, реално строителството ще може да започне след година и половина, както и че не може върху общината да се прехвърля товарът за същественото укрепване на съоръжението.