Теренът в Касева чешма, който се превърна в сметище за стари дрехи и за който писа „Утро“ вчера, не е общински, а е собственост на Държавно ловно стопанство „Дунав“. Това стана ясно след извършената проверка в местността Акациите във вилната зона, където на поляната бяха изхвърлени камари с парцали. Мястото е осеяно и с други всевъзможни боклуци и по всичко личи, че някой е решил да си разчисти дома и да изхвърли ненужната покъщнина на нерегламентирано за това място. От общината веднага възложиха теренът да бъде почистен, като ще бъде даден и срок, а след това ще се извърши последваща проверка.