265 140 евро и 63 евроцента - това е бюджетът, с който разполага по трансграничен проект Природен парк „Русенски Лом“, за да изработи план за управление на парка и геоинформационна система. Проектът „Зелено управление“ бе представен вчера от временно изпълняващия длъжността директор на природния парк Иван Гройчев и от главния специалист Андреан Делчев. „Русенски Лом“ е водещ партньор по трансграничната разработка, цялото название на която е „Зелено управление за защита на Природен парк „Русенски Лом“ и Природен парк „Комана“. 
В папките, раздадени на неколцината журналисти, уважили стартовата пресконференция по проекта, и други служители на структури, свързани с горските стопанства и туристически организации, бе приложена сводка за това с какви растения, риби, птици и бозайници разполага румънският парк „Комана“. Въпросът какви са аналогичните дадености в русенския парк затрудни и.д. директора Гройчев. Вероятно защото той е на тази длъжност „едва“ от година и половина, след като по незнайни причини от поста бе отстранена предишната директорка, спечелила мястото с конкурс, Цонка Христова. За това време Гройчев би могъл да си набави поне приблизителна информация за това, което управлява, макар и временно.   
И.д.директорът не можа да се справи с отговора на журналистическия въпрос, като опита да разкаже със свои думи историята на защитения египетски лешояд и черния щъркел. И побърза да обясни: „Последният план за управление е от 2002 г., действието му е изтекло през 2012 г. и затова няма информация за отделните видове животни и растения“. Тъкмо затова се налагало да се изработи новият план, а тъй като това струвало доста средства, той и колегите му са доволни, че са спечелили проект с еврофинансиране.
И така - до 7 май 2020 г. със 70 хиляди евро ще бъдат събрани данни за биоразнообразието в Поломието и ще бъдат изследвани горите. С други 70 хиляди евро ще бъдат „определени“ природните местообитания и типовете ландшафт, а персоналът на парка ще бъде обучен да работи с геоинформационната система. Още 70 хиляди евро ще отидат за изработването на самия план за управление на парка. 42 хиляди евро пък са предвидени за изработване на доклад за трансгранична екосистемна свързаност между двата природни парка и програмата „Натура 2000“. 
В резултат на всичко това се очаква да бъдат постигнати зашеметяващите ефекти от рода на увеличаване на броя туристи, посетили двата /!/ парка с цели 1000 души!
Други „дребни“ суми са предвидени за детайли като един лаптоп /1200 евро/ и „нов, неупотребяван, високопроходим лек автомобил за нуждите на ДПП „Русенски Лом“ - 33 009 евро“. Ще бъде купен и „архивен шкаф за документи - 360 евро“. 
Вероятно всички тези предвидени разходи, които ще бъдат покрити от парите на данъкоплатците от Европейския съюз, са мотивирани и обосновани. Нямаме причина да се съмняваме в това. Поне засега. Но все пак мъждука някакво подличко колебание - след като за вчерашната пресконференция, стартова за проекта, в презентацията е посочена сумата от 510 евро /1020 лева/, а грубата сметка показва, че разходите едва ли надхвърлят 200-300 лева. Това - с наема на залата от по 50 лева на час, с евтините кафенца и също тъй евтината минерална водичка, с химикалките еднодневки и с трите листчета линирана хартия, мушнати във всяка папка.