Само компании, които полагат усилия да опазят търговските си тайни, ще могат да претендират пред съда за обезщетение, ако някой все пак им ги открадне. Това следва от приетия вчера на първо четене в Народното събрание Закон за защита на търговската информация.
С приетите по принцип от депутатите текстове, за да бъде търговска тайна дадена информация едновременно трябва да не е леснодостъпна, да има търговска стойност и да са предприемани мерки за нейното опазване.
Ако търговска тайна бъде открадната, законният й притежател ще може да поиска от съда да му присъди обезщетение за претърпените вреди, да забрани използването или разкриването й и да нареди унищожаване на стоките, произведени благодарение на кражбата. Съдът определя размера на обезщетението според вредите и пропуснатите ползи, печалбите на нарушителя и нанесените от него неимуществени вреди.
Предвижда се правото на иск на притежателя на търговска тайна да изтича 5 години от извършване на кражбата.