Още две каруци на брaкониери са конфискували русенските горски стражари през миналата седмица, съобщиха от Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. Този път нарушителите са заловени на територията на Държавно ловно стопанство „Дунав“. С каруците са били транспортирани общо 1.6 куб.м. дърва без превозен билет и контролна горска марка.
През януари горските конфискуваха други две каруци на бракониери, но на територията на ДГС „Бяла“.
През едноседмичния период горските служители на СЦДП в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград са разкрили извършителите на 36 нарушения на Закона за горите. Конфискуван е и джип, натоварен с кубик и половина незаконни дърва. На виновниците са съставени актове, като те са придвижени по надлежния ред за налагането на наказания. Констатирани са и други 6 нарушения, които към момента са с неизвестен извършител. Дървесината, която е била обект на посегателство по разкритите и неразкрити деяния, е с общ обем от 33.46 куб.м.