Сериозният спад на изкупните цени на свинското месо през миналата година води до спад на продажбите и печалбата на „Свинекомплекс Николово“. става ясно от предварителния, неодитиран финансов отчет на дружеството, подаден до фондовата борса.
 Средната реализационна цена през 2018 г. е 2,40 лева за килограм живо тегло и сравнена със същия период на миналата година намалява с 0,89 лв./кг или с над 27 на сто. Угоените прасета се продават по 1,93 лв./кг, а подрастващите прасета - с левче по-скъпо, по 2,92 лв./кг живо тегло.
Цените на свинското месо в цяла България падаха цялата минала година в резултат на свръхпроизводство у нас и засилен внос. През есента предлагането се увеличи и заради масовото клане на отглежданите в селските дворове прасета, извършено принудително заради епидемията от африканска чума. А такова клане с цел намаляване на популацията и съответно риска от разпространение на заразата се извършва в почти цяла Европа. „Свинекомплекс Николово“ не изостава от тази тенденция - отглежданите животни са намалени с 1065. След такова масово клане цените нормално падат, но това не е добра новина, тъй като в един момент ще се получи дефицит и месото неминуемо ще поскъпне. 
Засега, заради по-ниските изкупни цени, приходите от продажби падат, макар реализацията в натурално изражение да е с 82 тона над миналогодишната. Продажбите намаляват с 1,3 млн. лева до 4,25 млн. лева. Спадът спрямо същия период на миналата година е с 23 на сто.  
За изхранването на наличното поголовие са изразходвани 5105 тона комбинирани фуражни смески, на стойност 2,799 млн. лв.
Въпреки срива на изкупните цени „Свинекомплекс Николово“ завършва 2018 година с печалба от 226 хил. лева. Тя обаче е само счетоводна и се дължи на отчетените финансови приходи в размер на 1,05 млн. лева от приключването на процедурата по упражняване правата по издадените от дружеството варанти. Както „Утро“ писа, нито един от притежателите им не пожела да упражни правото си да закупи акции от дружеството и финансовите инструменти останаха неизползвани.
Ръководството на свинекомплекса продължава да смята, че браншът е изправен пред рискове, свързани с високата цена на фуража и ниската продажна цена. Това води до постоянна задлъжнялост към доставчика на фураж и невъзможност на дружеството със собствени средства да извършва своите разплащания. Тази ситуация го изправя пред търсене на привлечени средства за разплащане на разходи свързани с дейността му. Основен риск пред целия бранш е продължаващият внос на евтини меса и суровини за месопреработка и консумация на местния пазар.