При покупка на дефектна стока потребителите ще могат да избират между безплатен ремонт или замяна, съобщиха Комисията за защита на потребителите. Това ще стане след като в нашето законодателство бъдат транспонирани новите правила, гласувани от Европейския парламент. В момента  решението за ремонт или замяна се взима от търговеца в зависимост от вида на дефекта и необходимите средства и усилия за поправката. Решението на евродепутатите цели унифициране на правилата по този въпрос във всички държави-членки, за да се постигне по-висока защита правата на потребителите и едни и същи условия за търговците. 
Практиката в България е търговците да удовлетворяват рекламациите преди всичко чрез ремонт, тъй като това ги затруднява в най-малка степен. Сега обаче директивата предвижда изборът да е на потребителя, въпреки че все пак ще има някои обективни ограничения при избора, които са свързани с правилото за пропорционалност.
Друга промяна е свързана с момента на доказване на причината на несъответствието. Съгласно сега действащото законодателство, в първите шест месеца от закупуването на стоката се предполага, че отговорността за наличието на дефект е на търговеца, т.е. той е съществувал към момента на продажбата. С готвените промени тази отговорност ще се разпростре върху целия двугодишен гаранционен период.